Konzultačné služby

Revízie a tuning

  • vylepšenia alebo prípadná reštrukturalizácia už existujúcich systémov a riešení
  • optimalizácia databázových riešení používajúcich PostgreSQL alebo MySQL
  • revízia zdrojového kódu PHP aplikácií za účelom zlepšenia jeho bezpečnosti a efektivity
  • Optimalizácia výkonu ZFS