VX Solutions

Riešenia pre
internet

Pre internetové projekty poskytujeme riešenia na kľúč zahrňujúce okrem iného návrh, realizáciu a správu serverových fariem, clusterové riešenia s vysokou dostupnosťou a rozdeľovaním záťaže, softvérové firewaly, webové, poštové, databázové a aplikačné servery.

Viac informácií

Riešenia pre
intranet

Pre vnútrofiremné informačné systémy poskytujeme návrh realizáciu a správu poštových, dátových a webových serverov (firemný intranet) s použitím open-source technológií, ktoré spolupracujú s pracovnými stanicami Microsoft® Windows™.

Viac informácií

Konzultačné
služby

Pre existujúce riešenia poskytujeme ich analýzu, identifikáciu nedostatkov a návrh ich vylepšenia, prípadne doplnenia o komponenty používajúce open-source technológie. Tiež navrhujeme efektívne viacúrovňové zálohovanie s použitím moderných technológií.

Viac informácií
FreeBSD CentOS ZFS