Riešenia pre internet

Serverové farmy a internetové projekty

  • návrh, implementácia a správa serverových fariem
  • špecializácia na operačné systémy FreeBSD, Solaris a Linux (CentOS)
  • clusterové riešenia a riešenia vysokej dostupnosti
  • asistencia pri výbere, konfigurácia a správa zdieľaných diskových polí
  • softvérové firewaly a rozdeľovače záťaže
  • využitie špeciálnych vlastností súborového systému ZFS
  • lokálny a vzdialený monitoring serverov a služieb s e-mail a SMS notifikáciami
  • návrh a implementácia webových, databázových a aplikačných serverov určených pre vysokú záťaž
  • viacúrovňové on-site a off-site zálohovanie živých systémov