Riešenia pre intranet

Pre podniky a školy

  • brány do internetu (firewall) a proxy servery
  • servery elektronickej pošty – vrátane antivírusovej a antispamovej ochrany, kompletne založené na open-source software
  • dátové a doménové servery – riešenia pre malé a stredne veľké siete používajúce program Samba
  • aplikačné servery – open-source riešenia pre intranet
  • použitie užívateľských kont z existujúcich sietí vrátane Microsoft® Windows™
  • integrácia prostredí Linux/Unix a Microsoft® Windows™
  • bezdrátové prístupové body s autorizáciou sieťovým menom a heslom (Access Point)
  • open-source pracovné stanice: Linux (OpenSUSE, CentOS) alebo FreeBSD