Technológie

Naše operačné systémy

FreeBSD

  • veľmi dobré sieťové vlastnosti
  • vysoko stabilný a dobre zabezpečený
  • integruje nové technológie (napr. súborový systém ZFS)
  • v našom tíme sú programátori tohto operačného systému

Oracle® Solaris™ 10 a Oracle® Solaris™ 11

  • podporovaný a vyvíjaný spoločnosťou Sun Microsystems
  • domovský operačný systém pre ZFS

CentOS a RedHat® Enterprise Linux

  • podporovaný veľkými dodávateľmi hardware
  • vhodný pre open-source clusterové riešenia
Databázové systémy
  • PostgreSQL
  • MySQL
FreeBSD CentOS ZFS